կապ

կապ

Dasnabedian 1995: 444

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 18,4
lien

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԿԱՊ — I. (ոյ, ով, ովք. եւ ի, աւ, ից, իւք, կամ օք.) NBH 1 1053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ԿԱՊ որ եւ ԿԱՊԱՆՔ. δεσμός ligamen, vinculum πέδη pedica, compes. ինչ մի զուգիչ, զօդիչ, պնդիչ իրի ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆ՝Ի ԿԱՊ ԳԱԼԻ — ( ) NBH 1 0154 Chronological Sequence: 11c ա. Որ ոչ գայ ʼի կապ. անզօդելի. անկապելի. *Անհնարին եւ ան ʼի կապ գալի իրաց եղեն հնարք, եւ անյուսալի իրաց կատարումն եղեւ. Սանահն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱԼ — I. (ոյ, ոց եւ ի.) NBH 1 1033 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. (լծ. յն. ա՛լօն, ա՛լօս). ἄλων, ἄλως area (trituraria) եւ ἁλωητός tritura եւն. նոյն եւ վր. կալօ. Ընդարձակ վայր, ուր կասուն կամ ծեծեն եւ հոսեն զցորեան. եւս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԵՌՆ — (ռին, ձեռք, ռաց.) NBH 2 0151 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. χείρ manus. Եզր բազկի ʼի դաստակէ ցծայրս մատանց. թաթ ձեռաց. ափ. բուռն. գործարան շօշափելոյ՝ ըմբռնելոյ, եւ գործելոյ: Նմանութեամբ, Գործի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԱՆԳ — I. ( ) NBH 1 0795 Chronological Sequence: 18c ԹԱՆԳ Տ. ԹԱՆԿ. որպէս Մեծագին: Մերթ որպէս պ. թէնկ. այսինքն Գօտի թամբի գրաստուց. փոկ. կապ. ... *Ի կախ ունելով ʼի պարանոցէն զթանգ: Ի կաշւոյ առնէ զթանգս. Բառ. ստեփ. լեհ.: II. ԹԱՆԳ 2 ( ) NBH 1 0795… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՐԱՑ — (ացք, ցից.) NBH 1 0993 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. ἰμάς, σφυρωτήρ corrigia, lorum. Կապ կօշկաց կամ տրեխաց ʼի փոկոյ. ... *Ի շաղամաթէ միոջէ մինչեւ ʼի խրացք կօշկաց: Ոչ հատցին խրացք կօշկաց նորա. Ծն. ՟Ժ՟Դ. 23: Ես. ՟Ե.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՊԱՆՔ — (նաց, նօք.) NBH 1 1054 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. δεσμός vinculum, ligamen πέδη compes, pedica. Կապ, մանաւանդ կաշկանդիչն եւ պատժականն. պարան. չուան. ոտնակապ. ձեռնակապ. շղթայ. իրօք կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՏԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0603 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. Երիզ կամ կտաւ՝ ʼի պատել զո՜ր եւ է մասն մարմնոյ. փաթթելու լաթ, կապ. սարշը, պաղ. պէսդ. *Կապեաց պատանաւ զաչս իւր: Փու թացաւ ʼի բաց առ զպատանն յաչաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Армянский ковёр — …   Википедия

 • ԱՂԽ — (ի, ից.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՂԽ կամ ԱԽ. κλεῖθρον, σύγκλεισμα, πτίξις, κάτοχος claustrum, clausura, repagulum, plicatura Փակ. փականք. փակաղակ. կապ. զօդ պնդիչ. ախլակ, ախլանք, կղպաք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.